Items 0

Gearbox Helical

Prodhuesi i reduktuesit të ingranazheve spirale, kutisë së shpejtësisë, motorit spiral të ingranazhit
Motorët me marshe helikale janë zgjidhja më konvencionale dhe me kosto-efektive për shumë aplikime të drejtimit. Njësitë e ingranazheve spirale janë bosht të përbashkët, ku boshti i daljes së njësisë së ingranazhit është në përputhje me boshtin e motorit. Një bosht i fortë përdoret gjithmonë si bosht dalës. Prandaj kërkohen përbërës shtesë - p.sh. rrota ingranazhesh ose rrota zinxhiri - për të transferuar forcën në ngarkesën e drejtuar. Zgjidhjet që përdorin motorët me ingranazhe spirale janë të afta të kenë një interval shpejtësie jashtëzakonisht të ndryshueshëm.

Karakteristikat motorike të ingranazheve spiralë

  • Integrohet me disqet dhe automatizimin e Siemens
  • Efiçente në energji (efikasitet mekanik deri në 96%)
  • Motorët NEMA
  • Ndërtim me 2 ose 3 faza
  • Montimi i këmbës, fllanxhës
  • Sistemi i mbylljes së boshtit të ngurtë, boshti i zbrazët dhe SIMOLOC pa çelësa

Aplikime tipike

Transportues vertikal

Transportues vertikal

Transporti i Mallrave të Paketuara

Transporti i Mallrave të Paketuara

shiritat

Kërkesa për kuotim

Pin atë në Pinterest